Rug scheef strekken

Omschrijving

Op handen-elleboogstand, één been strekken (horizontaal) en dan naar binnen bewegen. Dan ook de arm aan de andere kant strekken en ook naar binnen bewegen.

Deze oefening is geschikt voor het bestrijden van scolioses (zijwaardes bochten in de wervelkolom).

Overleg met arts of therapeut welke richting voor jou het beste is (over algemeen; bij een bocht naar rechts zou je het linkerbeen moeten strekken en naar binnen moeten bewegen als tegenkracht en zodoende dan tegenspanning ontwikkelen)