Hoe ga jij verder met je leven? 

Zet deze tijd jou ook aan het denken? Of ben je alleen maar bezig met overleven? Heb je een moeder of grootvader om wie je erg bezorgt bent? Of heb je juist de handen vol aan je kinderen.  Maak je je zorgen om jezelf? Je zou deze crisis kunnen gebruiken om na te denken over jezelf en/of de wereld. Zijn we wel zo goed bezig met z’n allen? Ben jij wel goed bezig met jezelf? Hoe leef(de) je? Of wordt/werd je geleefd?

Zorgen voor jezelf
Goed voor jezelf zorgen lijkt een egocentrische daad in deze tijd. Bedenk dan dat het handen wassen en het afstand houden wat je doet ook niet alleen voor jezelf is, maar juist voor de ander. Zo is ook zorgen voor je gezondheid niet alleen van belang voor jezelf, maar ook voor anderen. Regel 1 bij de spoedhulpverlening (EHBO) is: let op je eigen veiligheid. Weest niet roekeloos. Zelfs in de Bijbel staat: ‘heb je naaste lief, gelijk jezelf’. Je kunt pas goed voor anderen zorgen (en de wereld) als je goed voor jezelf zorgt: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Egocentriciteit zou wel eens heel altruïstisch kunnen zijn (en is heel wat anders dan egoïsme of narcisme, waarbij alles om jezelf draait -en jouw ‘eigen’ volk- en de rest kan verrekken).

Zorgen voor je naasten
 Voor mij als 60-plusser betekent beter voor mezelf zorgen ook dat ik meer energie heb om voor mijn oude moeder te zorgen, m’n kinderen bij kan staan met verhuizen en klussen, ik ook nog vrijwilligerswerk kan doen en onafhankelijk kan blijven bij het werk in mijn eigen huis en tuin. Ik kan fit-filmpjes blijven maken en ik voel mij minder kwetsbaar voor virussen (d.w.z. ik kan ze wel krijgen, maar heb een grotere kans deze zonder complicaties te doorstaan).

Nu ik ook mijn gewicht het laatste jaar met 7 kilo heb weten te verminderen voel ik mij fitter als ooit. De kans op een kwalitatief betere ‘oude dag’ is enorm toegenomen. Hopelijk kan ik daardoor straks met kleinkinderen rollenbollen of de wandelreizen blijven maken die mij zo lief zijn. En veel vrijwilligerswerk blijven doen. En m’n streven is om ook politiek -een beetje-  actiever te worden: mij inzetten voor duurzaamheid op individueel niveau (leefstijl!) én omgevingsniveau.

Zorgen voor de wereld
Zoals jij jezelf niet los kunt zien van je omgeving, kun je de omgeving niet los zijn van jou. Het ging al een tijd niet goed met het milieu van de wereld, al maakte niet iedereen zich daar in gelijke mate zorgen over. Als de stofwolken van deze crisis neerdalen zullen we daar toch met z’n allen een mening over moeten vormen. Dit virus is, net als eerdere virussen zoals vogelgriep, varkenspest, Sars en meer, ontstaan door de zeer onnatuurlijke omgang met (consumptie)dieren. We kunnen daar niet zo mee doorgaan. Toch?

De intensieve veeteelt hier en het verhandelen en nuttigen van exotische dieren elders zal echt minder moeten worden. Er zijn zevenmaal zoveel consumptiedieren in de wereld als alle andere dieren in de wereld bij elkaar. Mensen samen met de consumptiedieren maken 90% van de fauna uit in de wereld (!). En al die dieren (vooral runderen en varkens) produceren erg veel CO2 en stikstof. Teveel.

En al deze consumptiedieren moeten natuurlijk eten, voordat ze zelf opgegeten worden (of hun producten). En dat vraagt veel van de hoeveelheid landbouwgrond in de wereld. Daar worden bossen voor afgebrand. Nog meer CO2.

Vlees eten blijkt daarnaast lang niet zo gezond voor de mens als het eten van groente en fruit. Het beroep op ons jaagverleden wordt teniet gedaan als je bedenkt dat we toch echt afstammen van de primaten (apen e.d.). En die aten én eten overwegend vegetarisch. Een beetje vlees eten ok, maar minder, veel minder.

Dus ook hier geldt dat beter voor jezelf zorgen en beter voor de wereld zorgen in elkaars verlengde liggen. Is mijn mening (gebaseerd op feiten).

Beter voor jezelf (en de wereld) zorgen is best moeilijk; hoe denk jij erover?
Veranderen is niet makkelijk, omdat de mens nu eenmaal een gewoontedier is. Én onze consumptiemaatschappij kent kapitaal-krachtige lobbyisten: de fossiele brandstof- en vleesindustrie bijvoorbeeld. Dus om beter voor jezelf te zorgen moet je tegen de stroom in lopen. Welke stappen kan jij toch (nog meer) nemen op weg naar meer duurzaamheid. Hoe kun jij beter voor jezelf zorgen? Een beetje minder stressen, wat meer bezinning (en beweging!)? En ben je van plan om beter voor de wereld te gaan zorgen?

We zijn benieuwd. Vul de enquête hieronder in. Als je je email invult laat ik je daarna gratis meedoen met mijn online cursus: Zorgen voor jezelf.

Een aantal jaar geleden al ontwikkelde ik de email-serie ‘Zorgen voor jezelf’, die je laat nadenken over zelfzorg en helpt bij het ontwikkelen van eerst de motivatie en daarna de gewoonte om meer aan lichaamsbeweging  (en/of ontspanning) te doen. Een echte tutorial. Eén van de conclusies van deze serie is dat áls je die gewoonte eenmaal hebt ontwikkeld je ook beter in staat zult zijn om andere gezonde gewoontes te ontwikkelen (door breinprocessen). Gezond voor jezelf, voor je naasten én voor de omgeving.

De tutorial bestaat uit 7 emails binnen een maand. Deze kun je gedoseerd tot je nemen. De mails en webpagina’s zitten vol met theorie, oefeningen en vragenlijsten over je eigen gezondheid. Ze zetten je aan het denken over je eigen motivatie, je persoonlijkheid en de waardes die je toekent aan het leven. Want wie zichzelf én zijn/haar omgeving serieus neemt werkt aan zijn/haar eigen duurzaamheid.

 .___________________________________________________________________________________________________________________