Deze vragenlijsten voor het monitoren van je gezondheid, fitheid en motivatie vind je op Beweging.TV

Wetenschappelijke vragen- of screeningslijsten

Basis screening (fysio)therapie

  •   Pijnklachten algemeen

Omgaan met pijn (PCI)

Bewegingsangst (TAMPA vragenlijst)

  •   Pijnklachten bepaald lichaamsgebied

Hand- en Polsklachten Functionele Handicapscore

Beperkingen inventarisatie KANS (klachten nek, arm en schouder)

  •   Spanningsklachten

Hyperventilatie vragenlijst

4DKL-vragenlijst bij spanningsklachten

FEMKE-vragenlijst (Fysieke, Emotionele en Mentale Klachten Evaluatie) niet gevalideerd)

Ben ik burnout?

Vragenlijst Chronische vermoeidheid

Slaapkwaliteit volgens PSQI

  • Psychologie

Mindfulness 5-facetten vragenlijst

Persoonlijkheidsvragenlijst (HEXACO)

Hoe goed kan ik genieten?

Vragenlijst zelfwaardering

Motivatieformulier (hoe motiveer ik mezelf? – niet gevalideerd)

Welke kernwaardes heb ik?

  • Fittesten

Fitheidsvragen en -test formulier niet gevalideerd)