Deze vragenlijst is een vertaling van de self-esteemschaal van Rosenberg (1965). Ze peilt naar de mate waarin mensen tevreden zijn met zichzelf.

In hoeverre ben je het eens met de volgende uitspraken?

1= helemaal mee oneens

5= helemaal mee eens