Beperkingen van arm, schouder en hand (DASH)

Velden met * zijn verplicht

Deze vragenlijst heeft betrekking op zowel uw symptomen als uw mogelijkheid om bepaalde handelingen te verrichten.

Beantwoord alle vragen door het juist cijfer aan te geven, gebaseerd op uw conditie van de afgelopen week.

Als u de afgelopen week geen activiteiten heeft uitgevoerd, schat dan het meest nauwkeurige antwoord.

Het maakt niet uit welke hand of arm u gebruikt om de handeling te verrichten; baseer uw antwoord alstublieft op de mogelijkheid een opdracht uit te voeren ongeacht de manier waarop.

Bepaal alstublieft uw mogelijkheid om de volgende activiteiten uit te voeren gedurende de afgelopen week.

Bepaal de ernst van de volgende symptomen in de afgelopen week.

De volgende vragen hebben betrekking op de impact die het probleem aan uw arm, schouder of hand heeft op het bespelen van een muziekinstrument of het beoefenen van een sport, of beide.

Als u meer dan één sport beoefend of instrument bespeelt (of beide), antwoordt dan uitgaande van de activiteit die het belangrijkste voor u is. Als u geen sport beoefend of instrument bespeelt mag u dit gedeelte overslaan.

Geef aan wat uw fysieke vermogen van de afgelopen week het beste beschrijft. Had u moeite met:

De volgende vragen gaan over de invloed van uw probleem aan arm, schouder of hand op uw mogelijkheid om te werken (inclusief huishouden als dat uw hoofdtaak is). Als u niet werkt mag u dit gedeelte overslaan.

Geef aan wat uw fysieke vermogen van de afgelopen week het beste beschrijft. Had u moeite met: