Wat is uw persoonlijkheidsprofiel (HEXACO)?

Integriteit, emotionaliteit, extraversie, verdraagzaamheid, consciëntieusheid en openheid voor ervaringen. Die zes dimensies typeren onze persoonlijkheid, volgens het HEXACO persoonlijkheidsmodel. Hoe zit u in elkaar?

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken.