Buikademhalen oefenen

Omschrijving

Oefenen van buikademhaling door voelen van adembeweging met de armen en steeds meer nadruk te gaan leggen op de buikbeweging

Buikademhaling

Buikademhaling is de ademhaling die hoort bij ongecompliceerd ademen en komt ook bij ‘normale’ personen zeker niet de hele dag voor. Bij inspanning of vermeende inspanning gaan al snel andere spieren meedoen met het ademen.  Het lichaam houdt dan rekening met extra arbeid die verricht moet worden en gaat meer zuurstof halen.

Bij ‘buikademhaling’ wordt actief gebruik gemaakt van het middenrif. Het middenrif is een grote spier die een scheidingswand vormt tussen de buik- en de borstholte. Door de werking van deze spier wordt tijdens het inademen de lucht tot diep in de longen gezogen waardoor de buikwand (maar ook de rug en de borst) uitzet.  Bij borstademhaling wordt vooral het bovenste gedeelte van de longen gebruikt, maar je kunt dit wel veel sneller doen.  De ademhaling is meer oppervlakkig en vooral de borstkas zet uit. Dit gebeurt ook bij het sporten.  Bij een snelle ‘borstademhalng’ benut je minder van de longcapaciteit, maar door de snelheid krijg je wel voldoende zuurstof.

De snelheid van het ademen is dus vaak bepalend of het gaat om een buikademhaling of een borstademhaling. In een toestand van overspannenheid is het lichaam dus bezig zich (meestal niet terecht) in te spannen en is er meestal sprake van een (snelle) borstademhaling.

Bewust buikademhaling .  Door bewust bezig te zijn met je ademhaling kun je de gevolgen van stress verminderen of zelfs helemaal ontspannen. Dit zal meestal tijdelijk zijn, maar het helpt zeker om de zaken te normaliseren als je het vaker gaat doen.

Duur 10min 20
LichaamsregioAdem
SoortLichaamsgewaarwording