Werken aan het evenwicht: balanstraining

Als tweevoeter heeft de mens een uniek evenwichtssysteem. Dat zijn niet alleen de orgaantjes bij je oren (die signaleren de stand), maar een samenwerking tussen grote delen van het brein en heel veel spieren. De belangrijkste spieren voor het handhaven van je balans zijn je beenspieren. Als deze voldoende kracht hebben én je kunt ook voldoende lang op één been staan, dan is de kans op balansverstoring minimaal.

Aan de andere kant is de mens in staat om niet alleen zijn vaardigheden op één been uit te breiden, maar zelfs om een evenwichtskunstenaar te zijn, zoals niet één zoogdier dat ooit zou kunnen. Dit leidt tot vergroting van het aantal verbindingen in het brein wat weer een rol kan spelen bij stemming, geheugen en vermindering van pijn en angst.

Evenwichtsproblemen komen voor:

  • bij het ouder worden (vooral boven de 70 kan het snel achteruit gaan)
  • na een hersenaandoening
  • na een verzwikte enkel
  • na een periode van beengips
  • bij bepaalde ziektes (van het evenwichtsorgaan, van de oren en zelfs bij een hevige verkoudheid)

Balans is goed te trainen en kun je ook tussendoor doen; Ga bijvoorbeeld eens op één been staand tandenpoetsen; of koken. Loop eens over de rand van een kleed alsof het een koord is (dus de ene voet precies voor de andere) of hinkel eens een stukje.