Samenvatting van eBook (bij de inleiding en ieder hoofdstuk hoort een email-les met oefeningen)

Via de eTraining komen alle hoofdstukken volledig voorbij mét de video’s, vragenlijsten en opdrachten. Hieronder een samenvatting. Het DOEN is belangrijker dan het WETEN. Het ebook is wél belangrijk om je mindset te vormen en om je kijk op lichaamsoefeningen te veranderen

Inleiding
Er zijn weinig zaken die zoveel goed doen als lichaamsoefeningen (bewegen, gym, trainen, ontspannen, mediteren). Toch is het helemaal niet vanzelfsprekend dat we dit doen, terwijl het eigenlijk in je dagelijkse patroon zou kunnen zitten, net als tandenpoetsen. De cursus ‘Zorgen voor jezelf’ gaat ervan uit dat je best wel wilt, maar dat je geholpen moet worden om de juiste ‘mindset’ (denken over en geloof in dit onderwerp) te ontwikkelen, om een dagelijks (!) patroon te krijgen in het doen van oefeningen/training. In mijn praktijk als fysiotherapeut, maar ook als mens heb ik gemerkt dat hier tijd voor nodig is. Deze cursus laat je nadenken over zelfzorg algemeen (in de vorm van oefeningen) en gaat je begeleiden bij het ontwikkelen van zorg voor jezelf.
Een belangrijke formule voor het inschatten van je kans op gedragsverandering is: 

Duurzame gedragsverandering = interne Drang (ervaren noodzaak) * Discipline * interne Attribute (zelfverantwoordelijkheid)

Hoofdstuk 1 Denken over zelfzorg, bewegen en sport
Voordat je tijd en energie gaat steken in het inpassen van meer lichaamsoefening in je leven, moet je realliseren dat dit betekent dat je een tijdlang moet ‘strijden’ tegen gewoontes en patronen. Deze patronen liggen inmiddels vast in je brein.  Je geautomatiseerde delen van je brein zijn sterker dan je wil. Verder: niet alleen tijd of energie zijn belemmeringen voor het inpassen van lichaamsoefening in je dagelijks leven, maar  vooral ook de ideëen die we hebben over lichamelijkheid en sport. We zien ons lichaam als het omhulsel van onze ‘geest’ (of brein) en we zien bewegen als iets wat moet leiden tot prestaties. Daarnaast geven we ons werk heel veel prioriteit (en dat is meestal passief). En áls je al wat gaat doen is dat in een sportschool en dat vinden maar weinig mensen leuk. Maar je kan ook zelf een belemmering zijn, door negatieve bijgedachtes bij je lichaam en je ervaringen met bewegen (of ontspannen). Je ingesleten patronen en gedachtes zijn een echte uitdaging voor je discipline.

Hoofdstuk 2: De waarde van oefenen voor jezelf
Als we aan lichaamsoefeningen gaan doen hebben we daarbij voor ogen ons lichamelijke functioneren te verbeteren. Meestal gaat het om subdoelen als: betere buikspieren, beter uithoudingsvermogen of verbeteren van het uiterlijk. Er is niets mis met deze doelen, maar we denken er zelden over na wat de waarde van deze doelen zijn voor ons leven als geheel. Hoe past bewegen (of ontspannen) in de doelstellingen die je hebt voor je leven, bijvoorbeeld gezond oud worden, of goed kunnen zorgen voor anderen? In dit hoofdstuk zet ik ‘hedonisme’ (gericht op genot of korte termijn resultaat) tegenover ‘eudemonisme’ (gericht op waarde-creatie en langere termijn), mét de stappen om meer aan dit laatste te werken. Er passeren een aantal waardes waar je ook aan kunt werken via lichaamsoefeningen de revue. Je wordt uitgenodigd om eens na te denken over hoe jij jezelf ziet over een jaar, over 10 jaar of verder weg. Wil je daarin investeren, zoals je nu ook al aan je pensioen werkt? Hoeveel vind jij jezelf waard?

Hoofdstuk 3: Ken jezelf
Zelfkennis is de basis tot andere kennis. Als je weet wat je ‘sterke’ én ‘zwakke’ kanten zijn kun je beter bepalen welke waardes je wilt versterken. Vooral als je inziet dat je beide kanten in je voordeel kunt gebruiken. Ik laat een paar invalshoeken zien waarop je jezelf kunt beoordelen, een biologische invalshoek, vanuit de pesoonlijkheidsleer en vanuit de cognitieve psychologie.. De ‘doeners’ lijken in het voordeel, maar de ‘dwellers’ (mensen die meer nadenken en afwachten) zouden uiteindelijk wel eens veel beter in staat kunnen zijn om hun lange termijndoelen te verwezenlijken. Als zij maar tot een actieve en realistische aanpak van hun ongemakken weten te komen.

Hoofdstuk 4: oefen alle aspecten van jezelf
Met lichaamsoefening verbeter je niet alleen je fysieke gesteldheid, waaronder vooral de spieren, maar ook je emotionele én je mentale gesteldheid. De spieren zijn daarbij niet alleen een motorisch orgaan (het grootste orgaan van ons lichaam), maar ook een orgaan voor het overbrengen én beheersen van emoties. Laat zien wie je wilt zijn; daarmee hou je niemand voor de gek. Met lichaamsbeweging gaan ook nog eens je mentale functies er op vooruit. Vertel dit ook aan je (groot) ouders, want het geldt ook voor hen!

Hoofdstuk 5: zelfbewustzijn en zelfregulatie
De mens kan nadenken over zichzelf en over zijn/haar bestemming. Het ‘zelf’ lijkt ook een coördinatiecentrum te hebben in het brein en zelfs dit wordt door lichaamsoefening versterkt. Hierdoor kun je je eigen ‘placebo’ creëren, maar in ieder geval je goede gewoontes bestendigen. Maar dit kost wel tijd.

Hoofdstuk 6: werken aan een betere versie van jezelf door het te doen
Door overtuigd te zijn van alle waardes en subdoelen die je kunt bereiken via lichaamsoefening heb je een begin van motivatie. Nu moet het nog een patroon worden, zoals tandenpoetsen dat al is. Het aanleren van een nieuwe (dagelijkse!) gewoonte kost een aantal weken tot maanden. Kies een activiteit, zet het in je agenda en hou jezelf steeds deze doelstellingen voor (totdat je er niet meer over hoeft na te denken).  Bedenk welke obstakels je kunt tegenkomen en zorg voor een plan B. Je kunt ook kiezen voor (online) begeleiding voor positieve bekrachtiging. Beweging.tv biedt daarvoor een aantal mogelijkheden.