lotus

Mindfulness is geen hype

Grondig uitgerust zijn, met meer kalmte in je kop, ontspannen adem en spieren en een minder zorgelijk bestaan? Ook jij kan dat bereiken. Zelfs nu.

meditatie3

Aandacht voor jezelf
Op dit moment heeft alles en iedereen alleen maar aandacht voor Corona. Het coronavirus bepaalt ons dagelijks leven. Jij moet nu zelf zorgen dat je je daar iet teveel door laat meesleuren. Hou aandacht voor je naasten, maar ook voor jezelf. Laat je hoofd niet op hol brengen. Voor veel mensen is het doen van Mindfulness hierbij een uitkomst. Mindfulness-meditaties zijn het ultieme middel om ook aandacht bij jezelf te houden én alles om je heen te relativeren. Elders schreef ik al dat we wat dat betreft kunnen leren van onze huisdieren.

De traditionele mindfulnesstrainingen mochten zich al verheugen in een grote populariteit. Maar je kunt het ook anders zeggen: ontspanning door middel van (mindfull) meditatie is tegenwoordig hard nodig. Tegen mensen die zeggen dat mindfulness een heuse hype is zeg ik dan ook altijd dat niet mindfulness niet de hype is maar de hoge mate van stress en werkdruk die we met z’n allen sowieso al hadden..

Mindfulnesstrainingen worden doorgaans in een groep gegeven, waarbij geluidsopnames worden meegegeven om thuis mee te oefenen. Het thuis oefenen is doorgaans de crux; bij veel mensen komt er weinig of niets van. Ook missen mensen wel eens een les, vanwege andere verplichtingen. Groepsbijeenkomsten zijn nu niet mogelijk. Oefenen natuurlijk wel.

Mindfulness per internet
Iconen BTVIk wil je de gelegenheid geven om een mindfulnesstraining geheel online te volgen. Hierbij is dus vanaf het begin duidelijk dat de echte veranderingen die je wilt bereiken thuis bewerkstelligd moeten worden. De oefeningen worden vanaf de eerste les online aangeboden, evenals de uitleg en de eventuele reacties van andere deelnemers. Je gaat vanaf het begin leren dat mindfulness niet iets is wat je zomaar cadeau krijgt, of opdoet door eenmaal per week (of ander tijdsbestek) een les te volgen. Je zult het zelf moeten ontwikkelen door te oefenen en de ideeën achter ‘mindful-zijn’ te gaan begrijpen en in de praktijk te gaan toepassen. Overigens ga ik je wel op allerlei wijzen helpen en stimuleren om deze discipline te ontwikkelen, want juist als je overspannen (bent geweest) is het lastig om jezelf te organiseren.
Verder heb je door deze wijze van aanbieden veel meer invloed op het moment waarop je de lessen volgt en de tijdsduur waarover je de training uitsmeert. Je bent niet gehouden aan een vaste plaats, een vast tijdstip en een x-aantal weken. Al adviseer ik ten sterkste de Training niet over veel meer dan 3 a 4 maanden uit te smeren, maar ook niet te snel.

Voor wie is deze training geschikt?
De training ‘Aandacht voor jezelf’ richt zich op mensen die in een niet-acuut stadium zitten van stress: overspannenheid of burnout. Deze moet niet heel ‘vers’ zijn. Veel mensen beginnen te vroeg aan de mindfulnesstraining, als zij nog veel te onrustig, angstig of somber zijn.  De training is zeer geschikt voor de 2e herstelfase, bijvoorbeeld als je weer helemaal wilt gaan werken, minder afhankelijk bent van pillen bij het slapen of weer in staat bent om langere tijd even niets te doen. Ben je nog veel aan het piekeren, dan is dit zeker geen beletsel om mee te doen. Integendeel. Mindfulness kan ook goed helpen om je door een onzekere periode heen te helpen, zonder dat je perse overspannen bent. In dat geval helpt meditatie om erger te voorkomen. Daarom is heet ook zo’n geschikte methode om je te helpen in deze rare tijd.

Deze training is niet geschikt voor mensen met de diagnose depressie, angststoornis of  psychose. Overleg eventueel met je arts of psychotherapeut.

Verloop van de training
JB-020 copyNa iedere les kun je doorklikken naar een nieuwe les op de site met uitleg en (links naar) oefeningen  In totaal staan er 8 lessen. Na de 8ste les kun je een evaluatie invullen. Nogmaals ga niet te snel, maar ook niet te langzaam door de lessen. Op dit moment bied ik nog een begeleiding bij de lessen. Daar gaat met een maand of zo verandering in komen, maar nu moet je het nog even helemaal zelf doen.

Je gaat overigens niet alleen zit-meditaties oefenen, maar ook liggende ontspanning en yoga. Daarnaast ga ik je vragen om mindfull te wandelen en zelfs groente te snijden..

banner-1-over

Oefenen met discipline én mildheid
Zoals gezegd ga ik je echt helpen bij het doen van de oefeningen. Want alleen oefenen baart kunst. Het leren van zelfbewustzijn via adem, yoga, bewegen en waarnemingen uit het dagelijks leven vraagt dezelfde herhaling als het leren jongleren of skiën.  Voorts krijg je vragenlijsten voorgeschoteld die je aan het denken zetten.  Ik ben per email bereikbaar als je vragen hebt.

Meedoen met een ‘buddy’
Wat verder goed kan helpen is het gelijktijdig inschrijven met een vriend, vriendin, broer of zus o.i.d. Zo kun je gelijk opgaan en elkaar stimuleren en ervaringen uitwisselen. Om die reden bied ik dan ook een halve-prijs optie aan voor een buddy als je die gelijktijdig aanmeldt.

Traditionele Mindfulness-training versus online training
Er zijn zeker verschillen tussen de training zoals ik die aanbied en de traditionele cursussen. Om te beginnen natuurlijk het ontbreken van plenaire bijeenkomsten waar je fysiek naartoe moet komen. Het mediteren in een groep heeft zeker een meerwaarde. De notie van de aanwezigheid van anderen maakt de stilte tijdens de meditatie wel wat krachtiger. Ook is het goed om de ervaringen van anderen te horen. Dit laatste kunnen we bij de online training mogelijk ondervangen door reacties van anderen te delen in de wekelijkse mailings.  Het is verder mijn voornemen om ook via conference-calling ‘groeps-bijeenkomsten’ te gaan organiseren (maar dan tegen betaling)

Wetenschappelijk onderzoek laat overigens zien dat er weinig verschillen zijn in het resultaat bij verschillende manieren van aanbieden. Áls er maar regelmatig geoefend word. Vaker dan eenmaal per week. Dit soort wetenswaardigheden komt in de wekelijkse lessen ook voorbij.

Er bestaan twee bekende vormen van aanbieden: de MBSR (mindfulness based stress reduction) en MBCT (mindfulness based cognitive therapy). Inhoudelijk gezien is deze online training een combinatie van beide. Ik focus op ‘ontstressing’ onder meer door anders of jezelf en de werkelijkheid te gaan denken.

Ben je er klaar voor??

Ga dan naar de eerste les

able1