H.A.T: heart assitant therapy

Omschrijving

Oefening in het veranderen van je gevoelens t.a.v. een (erg) negatief ervaren gebeurtenis of situatie. We gebruiken hier een voorbeeld (spreken in het openbaar), maar je krijgt de gelegenheid om deze oefening te volgen met een eigen ervaring. Gedemonstreerd door psychologe Carien Karsten

Hart Energie Therapie (HET) door Carien Karsten

‘Wat fijn dat je de oefening van hartcoherentie zo duidelijk op je site hebt staan, bedankt hoor!’ las ik in m’n mail. Net terug uit Brussel, waar ik een training heb gevolgd in Heart Assisted Therapy van de Amerikaanse gedragstherapeut en auteur John Diepold, vond ik het mailtje een leuke opsteker. Want als psycholoog voel ik me best onzeker over het werken met dergelijke alternatieve en vernieuwende methodes en dan is het leuk te horen dat iemand er wat aan heeft. Hier iets meer over de allerlaatste ontwikkeling die gebruik maakt van de kracht van de energie van het hart.

Oorspronkelijk ontwikkelde de gedragstherapeut John Diepold een verfijning van Thought Field Therapy en noemde dit evTFT. Het idee is dat een emotioneel probleem de energetische balans in je lichaam verstoort en dat je via de beïnvloeding van de meridianen en spiertesten als diagnostisch instrument (TFT) het evenwicht herstelt.

Dit klinkt vrij zweverig en het wetenschappelijk onderzoek dat er is gedaan, bewijst vooral de wederzijdse beïnvloeding van lichaam en geest. Onderzoek laat zien dat er waarheid schuilt in volksgezegdes zoals: de angst slaat me om m’n hart of een probleem ligt als een steen op m’n maag. Lichaam en geest is een geheel. Psychotherapeuten bereiken ondertussen goede resultaten met deze en andere vormen van energietherapie en ook zelf heb ik er goede ervaringen mee.

Diepold heeft TFT verder ontwikkeld en de meridiaanpunten vervangen door een eenvoudige techniek, waarbij hij gebruik maakt van het hart. Het hart is het eerste orgaan dat een embryo ontwikkelt en het enige dat klopt. Het hart is een spier. Het hart pompt het bloed door het lichaam en heeft een meetbaar elektro-magnetisch veld dat ruim twee meter rond het lichaam reikt. John Diepold ontdekte bij toeval de effectiviteit van de hart ademhaling. Hij noemt zijn aanpak Heart Assisted Therapy, in het Nederlands: Hart Energie Therapie (HET).

De aanpak gaat als volgt. De energetische balans van het lichaam wordt getest door middel van druk op de spieren van de uitgestrekte arm. Een verzwakte spier getuigt van een energieprobleem. De last van een emotioneel probleem blijkt uit een verzwakte spier. In de behandeling richt iemand de aandacht op het hart, vouwt de handen gekruist op het hart en ademt net zolang op deze manier tot hij ervaart dat het probleem voorbij is. Ook dit wordt met spiertesten gecheckt. Daarnaast wordt gekeken of er geen overtuigingen zijn die genezing blokkeren of onbekende blokkades. Als de energie vrij is gemaakt, volgt een visualisatie van een toekomstige situatie. Ziet de client helder en duidelijk voor zich wat hij zal gaan doen? Ook hierbij wordt wat iemand zegt gecheckt aan de hand van spiertesten. Is de geest in overeenstemming met het lichaam? Zo niet, dan wordt opnieuw aan verwerking van het probleem gewerkt. Als iemand een duidelijk beeld heeft van een toekomstige situatie wordt dit deel van de behandeling afgerond.

Een voorbeeld: een violiste heeft zoveel last van angst- en paniekaanvallen als ze op het podium staat, dat ze burnout is geraakt en niet meer kan spelen. Ze komt vanwege burnout op haar 53 ste in behandeling. Een sterke vrouw, want ondanks haar angst heeft ze zo goed en kwaad als het ging gepresteerd.

Als antwoord op de vragen naar de achtergrond van haar burnout, brengt ze naar voren dat ze als klein meisje voortdurend werd afgekraakt door haar vader, die zelf in alles beter was dan zij en steeds teleurgesteld reageerde op haar prestaties. Het onmachtige gevoel dat ze het nooit goed kan doen in zijn ogen, overvalt haar iedere keer dat ze alle ogen op zichzelf gericht ziet. Wat voor complimentjes ze ook krijgt, het is nooit genoeg om de angst weg te nemen. Niet verwonderlijk dat ze na al die jaren uitgeput is geraakt.

In een sessie van zo’n 1,5 uur verwerkt zij deze ervaring. Zij past visualisatie toe, de techniek van hartademhaling, en leert ondermijnende gedachten los te laten. Maar als het alleen hierbij zou blijven, is het probleem niet opgelost. De behandeling is als de tweekleurige spiralen op een zuurstok: niet alleen de spiraal van het verleden is belangrijk, maar ook de ontwikkeling van een positieve richting naar de toekomst.

Wat is haar doel in de toekomst? Gaat ze weer het podium op en kan ze zich dan zo helder mogelijk voorstellen dat ze met plezier speelt? Als ook dit is gebeurd, dan mag ze zelf het bewijs leveren dat het werkt door weer te gaan spelen.

De taak van de therapeut is de Hart Energie Therapie (HET) toe te passen als onderdeel van de gewone psychologische behandeling. Het is geen leuk, op zichzelf staand kunstje, maar onderdeel van het normale proces van analyseren waar de klachten voor staan door vragen te stellen als: wanneer heeft iemand eerder in zijn leven een dergelijk gevoel gehad, en wanneer heeft iemand zich er het meest naar onder gevoeld. Naast de techniek van de hartademhaling doet de therapeut ook andere dingen. In het geval van de violiste speelde er bijvoorbeeld meer, ze had nooit een vaste relatie aangedurfd, uit angst weer hetzelfde mee te maken als met haar vader. Haar viool was haar maatje. Door de burnout en de behandeling leerde ze ook het viool spelen een andere plek te geven in haar leven en zich meer open te stellen voor andere activiteiten en andere contacten. Via HET werden de belemmeringen voor effectief gedrag weggenomen.

Hart Energie Therapie (HET) is niet een nieuwe vorm van psychotherapie, maar een aanvulling opbestaande therapievormen. Het onderscheidt zich van andere instrumenten in de zin dat het zich via de hartademhaling direct richt op de samenwerking tussen geest en lichaam en via spiertesten analyseert of er werkelijk een verandering heeft plaatsgevonden, waardoor iemand in staat is de problemen achter zich te laten en zich vol vertrouwen op de toekomst te richten.

Literatuur: Diepold, John H., Britt, Victoria and Bender, Sheila S. (2004) Evolving Thought Field Therapy: The Clinician’s Handbook of Diagnoses, Treatment, and Theory, Norton, 2004

Duur 17min 30
LichaamsregioMind
SoortPositief denken