Hulp bij re-integratie na arbeidsverzuim

Als een medewerker uitvalt of dreigt uit te vallen wilt u maatregelen treffen om het verzuim te beperken. Zeker als de oorzaak van dit verzuim– deels – in het werk zelf ligt kan ik u hierbij goed helpen, vooral omdat ik een brede kennis en ervaring heb opgebouwd.

Deze begeleiding kan voor u als werkgever voordelig uitvallen als uw medewerker een aanvullende verzekering heeft. Als geregistreerd fysiotherapeut heb ik een contract met de meeste zorgverzekeraars. Bij complexere problematiek kan heet noodzakelijk zijn om gebruik te maken van een interventiecentrum waarmee ik samenwerk.

Zo kan ik u en uw medewerker helpen
 • Therapeutische intake
 • Beoordelen ergonomische aspecten van het werk
 • Stressmanagement
 • Revalidatietraject in mijn praktijk, waarbij rekening wordt gehouden met werkaspecten
 • Werkplekonderzoek en aanpassing (wordt niet vergoed door zorgverzekeraar)
 • Online begeleiding via www.beweging.tv ( medewerker gaat thuis oefeningen doen of instructies opvolgen)
 • Adviezen t.a.v. opbouw van werk
Bij de volgende gezondheidsproblemen kunt u mij inzetten
 • Burnout en oververmoeidheid
 • RSI (CANS)
 • Rugklachten
 • Overspanningsklachten, zoals hyperventilatie
 • Whiplash na auto-ongeval
 • Begeleiding van mensen met een chronische ziekte of handicap
De intake kunnen wij vrijblijvend doen. Bovendien kunnen we bij een re-integratietraject een beroep doen op de zorgverzekering van de cliënt (als geregistreerde fysiotherapeut). Voor de overige kosten maken we na de intake een offerte. Deze overschrijdt zelden de € 1500, ook door de inzet van online-hulpmiddelen.
Waar nodig werken we samen met psychologen en psychotherapeuten.