Omgaan met chronische pijn 1 De Zenuwen

Omschrijving

Als pijn langer duurt dan verwacht, of optreed in een periode van stress, wordt het pijnsignaal minder ‘objectief’ en meer ‘subjectief’. In deze voorlichtingsfilm leggen we uit welke bio-psychologische processen daarbij een rol spelen. Dit om je te helpen een meer reëel beeld van de pijn te krijgen. Wordt vervolgd door Deel 2: Acceptatie en uitdoven

Duur 14min 0
SoortVoorlichting