Massage op de werkplek

Massage op de werkplek is eenvoudig te organiseren en het helpt! Een stimulerende massage van 10 minuten eenmaal per twee weken helpt al om mensen vitaler te houden en daarmee productiever. Ook omdat de kans op verzuim verminderd.

Door de massages zoals wij die geven worden mensen meer bewust van lichamelijke spanningen en hun ademhaling. Waar nodig kunnen wij -als ervaren fysiotherapeuten, inspelen op (beginnende) klachten en geven we tips mee voor een betere (werk)houding. Dit kunnen wij onder meer doen door inzet van deze oefensite.

De stoelmassages kunnen plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte in uw bedrijf. De kosten bedragen € 60 per uur.

Hieronder: Werkplekmassages bewezen heilzaam!

 

Onderzoek effecten massage op de werkplek

Uit Amerikaans onderzoek blijken de positieve effecten van stoelmassage. Men keek naar de effecten van massage op werkgerelateerde stress, angst, productiviteit en werkvoldoening. Twee maal per week tijdens de lunchpauze werd er, 5 weken lang, een 15 minuten durende stoelmassage gegeven. De resultaten werden gepubliceerd in deInternational Journal of Neuroscience (Volume 86, Issue 3 & 4 September 1996 Touch Research Institute, de Universiteit van Miami, de James Madison Universiteit, de University of Maryland en de Duke University Medical School).

De onderzoekers kwamen tot de volgende bevindingen:
• De deelnemers gaven aan zich minder moe te voelen en in staat te zijn helderder te denken
• EEG alpha-, beta- en thetagolven veranderden in golven die overeenkomen met verhoogde alertheid (bijv. verlaagde alpha, verhoogde beta en theta)
• Wiskundige problemen werden aan het eind van het onderzoek opgelost in ongeveer de helft van de tijd met circa 50% minder fouten
• Angsten waren aan het eind van de maand verminderd
• De massagetherapeut gaf aan dat de deelnemers aan het eind van het onderzoek meer ontspannen waren

Ook Nederlands onderzoeken  tonen aan dat psychische vermoeidheid en fysieke klachten significant waren verminderd na enige tijd regelmatig een stoelmassage te hebben ontvangen (drs. Freeke de Bresser, dr. Catelijne Joling en dr. Inge Houkes in 2006 en een kleinschalig onderzoek van de Universiteit van Maastricht in 2002).

De belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat tijdens een massage stresshormnen worden afgebroken en een betere doorbloeding wordt gestimuleerd. Het zenuwstelsel wordt geactiveerd en de doorstroming van energie wordt gestimuleerd. Door dit alles wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam versterkt.

Bovendien wordt door de stoelmasseur van De Beweging aandacht besteedt aan het vergroten van het bewustzijn van (werk)houding en overbelasting. Mensen wordt gestimuleerd de fysieke signalen eerder te onderkennen en er naar te luisteren.

Een drempel voor bedrijven om een stoelmasseur in te huren is vaak het idee dat dat duur zou zijn. Een werknemer die een dag ziek thuis is kost gemiddeld 250 euro (ArboNed). Voor dit bedrag kan dezelfde werknemer 4 maanden lang iedere week gemasseerd worden. Bovendien zijn de massages aftrekbaar van de loonbelasting, mits aan een aantal eisen is voldaan. Ook de BTW is geheel verrekenbaar met de voorbelasting. Stoelmassages worden ook als een sterk pluspunt ervaren door de medewerkers!